Kiểm tra đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (09:21 22/05/2020)


HNP - Ngày 21/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, triển khai kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 971/QĐ-TTg năm 2019 trên địa bàn cấp huyện: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg; Quyết định số 971/QĐ-TTg của Ban Chỉ đạo 1956 cấp huyện. Sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn các huyện và thị xã.

Kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền; điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề và tư vấn học nghề cho lao động nông thôn; công tác tổ chức lớp học và triển khai các mô hình điểm có hiệu quả về dạy nghề lao động nông thôn; các điều kiện đảm bảo tốt công tác đào tạo nghề theo quy định. Kiểm tra kết quả, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương; công tác kiểm tra cấp xã, phường, thị trấn; việc sử dụng kinh phí. Đồng thời, đánh giá cụ thể ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Về công tác tổ chức lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020, kiểm tra: Thủ tục, điều kiện tổ chức lớp học; công tác bố trí cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức giảng dạy; việc thực hiện tiến độ, kế hoạch đào tạo.

Đối tượng kiểm tra: Hoạt động của Ban Chỉ đạo 1956 cấp huyện trên địa bàn thành phố. Triển khai nhiệm vụ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã có đào tạo nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nông thôn sau đào tạo nghề. Lao động nông thôn tham gia học nghề.

Thời gian kiểm tra: Từ tháng 9 đến tháng 12/2020.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật