Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế tập thể năm 2020 (22:21 08/04/2020)


HNP - Ngày 7/4, BCĐ Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) thành phố ban hành Kế hoạch số 75/KH-BCĐ, về công tác trọng tâm năm 2020.

Theo kế hoạch, năm 2020, BCĐ Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX thành phố sẽ triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, đổi mới công tác tuyên truyền, tập huấn, quán triệt về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX; về các mô hình HTX điển hình tiên tiến, hoạt động hiệu quả... Cùng với đó, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ HTX. Thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hỗ trợ HTX, trọng tâm là Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND thành phố thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020.

Đồng thời, sẽ tiếp tục phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã theo các ngành, lĩnh vực phù hợp với lợi thế của thành phố. Củng cố, phát triển HTX trong xây dựng nông thôn mới; tư vấn, hướng dẫn thành lập mới tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và phát triển thành viên Liên minh HTX thành phố. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ HTX; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ cho HTX với nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù kinh tế hợp tác, HTX, nhất là tập trung vào việc bồi dưỡng các vấn đề thực tế các HTX đang cần…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật