Phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám (16:11 07/04/2020)


HNP - Ngày 6/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và TTHC liên thông giữa các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chírh lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể: 08 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 04 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 02 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 02 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết liên thông giữa các cấp; bãi bỏ 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố theo quy định. 

Các quy trình nội bộ ký hiệu: QT-02, QT-03, QT-04, QT-05, QT-07, QT- 08, QT-09 mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 6136/QĐ-UBND, ngày 01/11/2019, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực.
 
* Trước đó, ngày 03/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT Hà Nội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Theo đó, công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính lĩnh vực NN&PTNT, trong đó, 21 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; Bãi bỏ 36 TTHC, trong đó, 34 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT và 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
 

* Cùng ngày, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 71 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Quyết định số 5541/QĐ-UBND, ngày 04/10/2016, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hết hiệu lực. Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật