Tiếp tục nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn (10:30 07/04/2020)


HNP - Ngày 3/4, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 78/BC-UBND, về kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy năm 2019.

Triển khai thực hiện đề án trên, công tác nâng cao nhận thức chính trị, vai trò trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH được chú trọng quan tâm. Theo đó, trên địa bàn thành phố đã tổ chức 3.045 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 207.851 người tham gia. Tổ chức 53 lớp tập huấn PCCC&CNCH cho cộng đồng trên địa bàn thành phố với 5.310 người tham dự gồm nhiều đối tượng… Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy cũng phối hợp tích cực với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác quản lý và tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC, tập trung cảnh báo, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức PCCC.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ trên cũng được tăng cường. Công an thành phố đã mở 8 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 2.221 cán bộ, chiến sĩ là cảnh sát khu vực thuộc công an phường và công an phụ trách xã; 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra an toàn PCCC&CNCH cho 683 cán bộ, chiến sĩ, 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý phương tiện cho 380 cán bộ chiến sĩ, 2 lớp tập huấn nghiệp vụ chỉ huy chữa cháy cho 215 cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 6.000 công an xã…

Ở cơ sở, UBND cấp huyện đã củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng trên địa bàn các phường, xã, thị trấn; thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành theo quy định, đảm bảo nâng cao hiệu quả thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Cùng với nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, thành phố cũng không ngừng đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH; bố trí sử dụng nhân lực có hiệu quả; ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC&CNCH…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH. Trong đó, Công an thành phố tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện các nội dung đề  án trên bảo đảm đúng thời gian, tiến độ.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tác phong công tác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Chú trọng, tăng cường công tác huấn luyện, tập luyện của cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao kỹ năng, chiến thuật, trình độ chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ và tiếp cận sử dụng các trang thiết bị hiện đại. Đồng thời, tăng cường công tác điều tra cơ bản, công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các kỹ năng PCCC, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có sự cố về cháy, nổ xảy ra…

Các sở, ngành liên quan căn cứ, chức năng nhiệm vụ thực hiện hiệu quả đề án trên. UBND cấp huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác PCCC&CNCH; chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH. Bố trí nguồn ngân sách phục vụ các hoạt động PCCC&CNCH. Lựa chọn, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC&CNCH…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật