Tập trung cho công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (20:10 28/03/2020)


HNP - Ngày 27/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1038/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung cho công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tổ chức đánh giá ngoài và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, chủ trì, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố tiến độ và kết quả thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp hồ sơ các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020 trình UBND thành phố xem xét ra quyết định công nhận.

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo đúng quy định hiện hành. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học cho các huyện khó khăn có tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia thấp, nhiều trường đến hạn công nhận lại như: Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Đông Anh, Hoài Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Mê Linh...

Bên cạnh đó, tham mưu UBND thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường THPT, trường chuyên biệt trực thuộc, đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia (hiện nay, cấp THPT có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia rất thấp). Chỉ đạo Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn, tài chính tổ chức đấu thầu mua sắm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng hàng hóa mua sắm, thực hiện tốt công tác giao nhận, bảo hành, bảo dưỡng đối với hàng hóa mua sắm thuộc các dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Sở Xây dựng phối hợp với các sở Giáo dục và Đào tạo, Quy hoạch - Kiến trúc trong việc nghiên cứu giải quyết các bất cập về thiết kế trường, lớp, quy trình thẩm định hồ sơ xây dựng, sửa chữa trường học. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết yêu cầu về xây dựng trường học, đặc biệt là các quận lõi, đảm bảo yêu cầu trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với các sở Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng trong việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố, đảm bảo bố trí đủ diện tích đất để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết yêu cầu bố trí các vị trí xây dựng trường học, đặc biệt là các quận lõi như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng...; các quận có áp lực tăng dân số cơ học cao như Hoàng Mai, Hà Đông...

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý. Chỉ đạo quyết liệt, tập trung các nguồn lực, đảm bảo đủ điều kiện công nhận lại các trường đến hạn công nhận lại trong năm 2020. Ưu tiên thực hiện đầu tư cho các trường công nhận lại, tiếp đến đầu tư cho trường công nhận mới. Có giải pháp bổ sung quỹ đất, phân luồng, phân tuyến tuyển sinh đảm bảo quy mô trường, lớp, sĩ số theo quy định để hoàn thành công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc căn cứ Công văn số 617/SGDĐT-KHTC, ngày 28/2/2020, của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật