Bảo đảm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 100% lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy (20:12 28/03/2020)


HNP - Ngày 27/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND, triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, hằng năm, thành phố sẽ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về trình độ nghiệp vụ chuyên môn, pháp luật và bản lĩnh chính trị cho 100% cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phòng, chống ma túy thuộc lực lượng chuyên trách của Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Hải quan thành phố và kiểm sát viên, kiểm tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân, thẩm phán, thẩm tra viên của Tòa án nhân dân các cấp. Hằng năm, tổng kết, rút kinh nghiệm 100% các vụ án ma túy lớn, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, hằng năm, phấn đấu có 100% các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, viễn thông, tin học công cụ hỗ trợ chuyên dụng, hệ thống lưu trữ, quản lý dữ liệu được nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy. Hằng năm, 100% các vụ án ma túy được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội; 99% hồ sơ người nghiện được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện, trong đó, coi trọng công tác cai nghiện tập trung và quản lý người nghiện ngoài xã hội không để gây ra các vụ phạm tội.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND thành phố tăng cường năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng chuyên trách của Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố trong công tác phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, năng lực xét xử của Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết các vụ án hình sự về ma túy và quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án nhân dân đối với những hành vi vi phạm liên quan đến ma túy và tội phạm ma túy.

Cùng với đó, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp công cụ chuyên dụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy. Hỗ trợ kinh phí điều tra, truy tố, xét xử những vụ án ma túy, đặc biệt là các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, những vụ án có yếu tố nước ngoài hoặc vụ án xảy ra ở những địa bàn khó khăn, phức tạp về kinh tế, xã hội…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật