Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 2) (13:21 28/01/2020)


HNP - Ngày 21/01, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 2).

Theo đó, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 2), với một số nội dung như sau:
 
Phân hạng đối với sản phẩm từ ba (03) sao trở lên của 15 chủ thể OCOP tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOE) cấp thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 2), cụ thể: Có 03 sản phẩm có tiềm năng đạt năm (05) sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia; Có 43 sản phẩm đạt hạng bốn (04) sao; Có 20 sản phẩm đạt hạng ba (03) sao.
 
Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND Thành phố trình Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia đối với các sản phẩm có tiềm năng đạt năm (05) sao; Tổ chức công bố sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn UBND các huyện; các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của nhà nước theo quy định của pháp luật và Thành phố.

UBND các huyện, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, các chủ thể OCOP có sản phẩm tiềm năng đạt năm (05) sao có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trình UBND Thành phố báo cáo Trung ương xem xét, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia.

Các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận ba (03) và bốn (04) sao tại Quyết định này, có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trinh OCOP. Duy trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hằng năm.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật