Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi Dự án do Tổ chức Asian Ministry Teams/Mỹ tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị Đống Đa (21:16 24/01/2020)


HNP - Ngày 17/01, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi Dự án do Tổ chức Asian Ministry Teams/Mỹ tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị Đống Đa.

Khoản viện trợ nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị Đống Đa, số 102, phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội với nội dung: Hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng hàng tháng cho 60 trẻ; Tổ chức giao lưu tiếng Anh, học vi tính cho trẻ; Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị Đống Đa; Hỗ trợ quản lý Dự án.

Tổng giá trị viện trợ: 12.000 USD, tương đương 264.000.000 VNĐ do Tổ chức Asian Ministry Teams/Mỹ tài trợ. Thời gian thực hiện khoản viện trợ: 12 tháng kể từ khi khoản viện trợ phi Dự án được phê duyệt.

UBND quận Đống Đa có trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận khoản viện trợ; Chỉ đạo tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ phi Dự án đảm bảo hiệu quả, không mang tính thương mại, tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan khác.

Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị Đống Đa có trách nhiệm tiếp nhận khoản viện trợ phi Dự án hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan khác.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ khoản viện trợ để triển khai tiếp nhận khoản viện trợ hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật