Khẩn trương báo cáo nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (12:21 07/12/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 5415/UBND-KT, ban hành ngày 4-12, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành UBND các quận, huyện, thị xã, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 và Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 9-11-2018, của Chính phủ.

Công văn nêu rõ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (Chỉ số PCI), UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương báo cáo: Tình hình thực triển khai thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27-3-2019, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19-6-2019 của UBND thành phố Hà Nội. Trong đó, yêu cầu các đơn vị báo cáo chi tiết các nội dung: Việc triển khai các giải pháp để cải thiện “Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” như công khai, minh bạch thông tin trên trang mạng, trang thông tin điện tử của các đơn vị; quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch ngành; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố...

Bên cạnh đó, báo cáo về thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số liên quan đến CB, CC; về việc thực hiện các sáng kiến, mô hình về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; về giảm thời gian thực hiện TTHC; về xây dựng hình ảnh cơ quan thân thiện, chuyên nghiệp.

Các đơn vị đầu mối chủ trì tham mưu triển khai, theo dõi các giải pháp cải thiện các Chỉ số trong 10 Chỉ số thành phần của Chỉ số PCI báo cáo về cách thức triển khai, các biện pháp đã triển khai để cải thiện các chỉ số thành phần được phân công. Các đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 9-12-2019 để tổng hợp, dự thảo báo cáo UBND thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chính phủ theo quy định.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật