Quyết liệt các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (09:14 04/12/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 5348/UBND-KT, ban hành ngày 2-12, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã giao.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ; công khai và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kỷ cương, kỷ luật, có thái độ hành vi tiêu cực trong quản lý ngân sách.

UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành thành phố quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thương mại đầu tư nhằm phát triển kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương theo chỉ đạo của UBND thành phố. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan trong công tác thu hồi nợ đọng và nợ tiền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND thành phố…

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính đẩy nhanh công tác rà soát xác định giá đất cụ thể đối với các dự án đã có quyết định giao đất, chuyển mục đích; định kỳ 10 ngày có báo cáo đánh giá, tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm 2019, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp với UBND thành phố để chỉ đạo. UBND các quận, huyện, thị xã dự kiến có số thu không đạt kế hoạch, thường xuyên tổ chức họp giao ban đánh giá việc thực hiện công tác đấu giá sử dụng đất năm 2019, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp quyết liệt để hoàn thành theo kế hoạch được giao.

Các cơ quan: Thuế, tài chính, kho bạc thành phố phối hợp, rà soát xử lý và trình các cấp có thẩm quyền xử lý đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước đối với những khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, những khoản thu khác, thu từ các quỹ của ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phối hợp thực hiện ghi thu - ghi chi kịp thời tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước để thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; khấu trừ kịp thời số tiền thuế phát sinh hoặc còn nợ vào ngân sách nhà nước khi thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý hộ cá nhân kinh doanh, chống thất thu đối với các lĩnh vực xây dựng nhà tư nhân, kinh doanh vãng lai, cho thuê nhà, các hình thức kinh doanh phi truyền thống... trên địa bàn quản lý.

Cơ quan thuế, hải quan tập trung tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách và pháp luật của nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra...

Cục Thuế thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện tốt kế hoạch để thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 1232/QĐ-TCT ngày 24-9-2019 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019. Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tạo thuận lợi, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật