Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 (09:12 21/11/2019)


HNP - Ngày 20-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND, về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Theo đó, để hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020, theo Quyết định số 72/QĐ-TTg, ngày 11-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu, rộng về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; các sở, ban, ngành thành phố phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên để nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ hiểu rõ và chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời cổ vũ, động viên phong trào tuyển quân trên địa bàn thành phố ngày càng tốt hơn.

Tăng cường quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Có biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; thực hiện nghiêm túc công tác bình cử, đề cử ở cấp thôn, công tác sơ tuyển, xét duyệt ở cấp xã bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, điều động công dân đi khám sức khỏe không quá 3 người trên 1 chỉ tiêu giao quân; tuyển người nào chắc người đó; nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, phấn đấu không có công dân đã nhập ngũ do không đủ tiêu chuẩn bị đơn vị nhận quân loại trả phải bù đổi; chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và CB, CC, VC để góp phần thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở. Kiểm tra, giám định lại sức khỏe công dân bị đơn vị nhận quân loại trả do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe (nếu có) để làm rõ trách nhiệm, địa phương nào có công dân bị loại trả phải bù đổi. Tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng; tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng. Sớm giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho cơ sở (ngay sau khi có chỉ tiêu của thành phố giao) kết hợp quy hoạch tạo nguồn động viên quân nhân dự bị. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị quân đội trong việc giúp đỡ gia đình quân nhân tại ngũ gặp khó khăn; động viên chiến sĩ đang tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức đón tiếp tận tình, chu đáo quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; đăng ký, quản lý vào ngạch dự bị; tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho quân nhân xuất ngũ.

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP, ngày 9-10-2013, của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật