Tập trung cho xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 (15:35 20/11/2019)


HNP - Ngày 19-11, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5166/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tổ chức đánh giá ngoài và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Chủ trì, tổng hợp báo cáo UBND thành phố tiến độ và kết quả thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổng hợp hồ sơ các trường đạt chuẩn năm 2019 trình UBND thành phố xem xét quyết định chậm nhất ngày 25-1-2020.

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt quan tâm hỗ trợ đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học cho các huyện khó khăn có tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia thấp, nhiều trường đến hạn công nhận lại như: Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh... Tham mưu UBND thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường THPT, trường chuyên biệt trực thuộc, đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia (hiện nay, cấp THPT có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia rất thấp). Chỉ đạo Trung tâm Mua sắm tài sản công và Thông tin tư vấn, tài chính tổ chức đấu thầu mua sắm đảm bảo tiến độ, chất lượng hàng hóa mua sắm, thực hiện tốt công tác giao nhận, bảo hành, bảo dưỡng đối với hàng hóa mua sắm thuộc các dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Sở Xây dựng phối hợp với các sở: Giáo dục và Đào tạo, Quy hoạch và Kiến trúc trong việc nghiên cứu giải quyết các bất cập về thiết kế trường, lớp, quy trình thẩm định hồ sơ xây dựng, sửa chữa trường học. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết yêu cầu về xây dựng trường học, đặc biệt là các quận lõi, đảm bảo yêu cầu trường học đạt chuẩn quốc gia.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc phối hợp với các sở Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng trong việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố, đảm bảo bố trí đủ các diện tích đất để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết yêu cầu bố trí các vị trí xây dựng trường học, đặc biệt là các quận lõi, đảm bảo yêu cầu trường học đạt chuẩn quốc gia.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý. Chỉ đạo quyết liệt, tập trung các nguồn lực, đảm bảo đủ điều kiện công nhận lại các trường đến hạn công nhận lại trong năm 2020. Có giải pháp bổ sung quỹ đất, phân luồng, phân tuyến tuyển sinh đảm bảo quy mô trường, lớp, sĩ số theo quy định để hoàn thành công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật