Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” (15:36 20/11/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 5171/UBND-NC, ban hành ngày 19-11, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, các cơ quan báo chí thành phố phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”.

Công văn nêu rõ, nhằm đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường, ngày 15-8-2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3086/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” do Bộ Tư pháp phát động nhằm mục đích: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh các trường THPT, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội của thanh, thiếu niên. Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm hiệu quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường (bao gồm trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên) và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Để hưởng ứng Cuộc thi, UBND thành phố yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành Đoàn Hà Nội chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý chỉ đạo, tổ chức phổ biến sâu rộng kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên, học viên thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên cổng, trang thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link của cuộc thi trên cổng, trang thông tin điện tử của đơn vị mình, các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức để theo dõi, đăng tải.

Để khuyến khích, động viên các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên, học viên tham gia Cuộc thi, ngoài các giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi, căn cứ điều kiện thực tế, các sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với nhà trường tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải tại các vòng thi và các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực hưởng ứng, triển khai cuộc thi. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi của Trung ương thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại các vòng thi (nếu có).

Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phố biến pháp luật của Hội đồng PBGDPL của thành phố. Các cơ quan báo chí thành phố tổ chức phổ biến kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và việc triển khai cuộc thi... trên địa bàn thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật