Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ,TB&XH, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố (19:47 18/11/2019)


HNP - Ngày 7-11 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6229/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 11 TTHC, trong đó: 10 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ,TB&XH thành phố Hà Nội; 01 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Bãi bỏ 10 TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ,TB&XH; 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện thuộc thành phố Hà Nội.
 
Các TTHC số 28, 29, 30, 31, 37, 47 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp phần III, mục A phụ lục 2; số 66 lĩnh vực Bảo trợ xã hội phần V, mục A phụ lục 2; số 95 lĩnh vực An toàn lao động phần VIII, mục A phụ lục 2; số 3 lĩnh vực An toàn lao động phần II, mục B phụ lục 2; số 4 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp phần III, mục B phụ lục 2 tại Quyết định số 6395/QĐ-UBND, ngày 23-11-2018 của Chủ tịch UBND Thành phố hết hiệu lực.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật