Thành lập Tổ công tác liên ngành phục vụ xây dựng Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội (19:46 18/11/2019)


HNP - Ngày 6-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6217/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phục vụ xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Tổ công tác liên ngành phục vụ xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội (gọi tắt là Tổ công tác), gồm: đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc làm Tổ trưởng; Các Tổ phó gồm: Đồng chí Lưu Quang Huy - Viện trưởng Viện QHXD Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Phó giám đốc Sở Xây dựng. Ngoài ra, còn có các thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai xây dựng Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch làm việc của Tổ Công tác để phục vụ xây dựng Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm phụ trách chung, điều hành hoạt động của Tổ công tác; trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác; Tổ phó giúp việc Tổ trưởng, chịu sự chỉ đạo, điều hành của Tổ trường Tổ công tác; chỉ đạo các thành viên Tổ công tác thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác. Đồng thời, trực tiếp tham gia ý kiến đối với các nội dung có liên quan, các nội dung được UBND Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu có ý kiến, đảm bảo thời hạn, chất lượng; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và Tổ trưởng Tổ công tác về nội dung tham mưu, đề xuất; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ quy định.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật