Tập trung triển khai đưa hệ thống pháp luật về thủy lợi vào cuộc sống (15:54 24/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 8894/VP-KT, ban hành ngày 20/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường triển khai hệ thống pháp luật về thủy lợi.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi. Trong đó cho biết, qua tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thi hành pháp luật về thủy lợi hơn 1 năm vừa qua cho thấy các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện. Tuy vậy, một số địa phương còn tồn tại, cụ thể: Chưa ban hành kế hoạch triển khai thi hành pháp luật về thủy lợi và quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn; việc rà soát, xây dựng, ban hành quy trình vận hành, phương án bảo vệ công trình thủy lợi, phương án ứng phó thiên tai, phân cấp quản lý công trình, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở chưa được quan tâm chỉ đạo; kinh phí thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi chưa được bố trí; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm công trình thủy lợi và vi phạm xả nước thải vào công trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu...

Để triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả hệ thống pháp luật về thủy lợi và khắc phục các tồn tại trên, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-TTg, ngày 29/3/2019, của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tổ chức triển khai các nội dung cụ thể tại Văn bản số 8161/BNN-TCTL, ngày 19/10/2018, của Bộ NN&PTNT về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi. Bố trí nguồn kinh phí để các cơ quan, đơn vị tại địa phương chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi theo nội dung văn bản trên của Bộ NN&PTNT và Quyết định số 6485/QĐ-UBND, ngày 29/11/2018, của UBND thành phố ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố; đồng thời, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật