Tập trung triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí (20:59 25/04/2019)


HNP - Ngày 22/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1561/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2019.

Công văn nêu rõ, sau khi xem xét Công văn số 14102/CT-CNTK ngày 3/4/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc báo cáo kết quả triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2019, UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Cục Thuế thành phố. Đồng thời, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc rà soát các quy định thu phí, lệ phí theo hướng dẫn tại Công văn số 138/UBND-KT ngày 10/1/2019 của UBND thành phố về triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng Đề án phí, lệ phí năm 2019 và Công văn số 4608/CT-THNVDT ngày 28/01/2019 của Cục Thuế thành phố (văn bản đã gửi đến các đơn vị). Kết quả rà soát gửi về Bộ phận thường trực triển khai Luật Phí và Lệ phí (Cục Thuế thành phố) trước ngày 30/4/2019.

Về nhiệm vụ xây dựng Đề án phí, lệ phí, UBND thành phố giao các sở: Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, báo cáo Bộ phận thường trực và hoàn thiện Đề án (nếu có) theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 138/UBND-KT ngày 10/1/2019.

Đối với các khoản phí, lệ phí cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định thu, giao các sở, ngành quản lý, các đơn vị trực tiếp thu phí xây dựng Đề án gửi Bộ phận thường trực (Cục Thuế thành phố) trước ngày 30/4/2019. Bộ phận thường trực có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định Đề án do các đơn vị xây dựng. Thực hiện các bước xây dựng VBQPPL theo quy định từ Điều 111 đến Điều 118 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (thực hiện quy trình đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố và chuyển đầy đủ các tài liệu đến Thường trực HĐND thành phố theo quy định), chủ động đăng tải lên Cổng thông tin điện tử thành phố lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố (Đăng tải ít nhất 30 ngày trước khi kỳ họp diễn ra).

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành tổ chức thực hiện theo đúng quy trình xây dựng ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố và Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. 


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật