Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp (21:04 25/04/2019)


HNP - Ngày 22/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND, triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020” năm 2019.

Theo kế hoạch, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức và các quy định pháp luật mới về hoạt động hóa chất trên phương tiện truyền thông đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương và thành phố. Trong đó, tập trung tuyên truyên về tác hại của hóa chất công nghiệp đối với sức khỏe con người, một số quy định cụ thể trong phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với các cơ sở hoạt động hóa chất.

Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật, nghiên cứu triển khai các VBQPPL mới liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Hoàn thiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý hóa chất theo hướng đơn giản, đúng quy định pháp luật. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý kỹ thuật an toàn trong hoạt động hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cấp thành phố và quận, huyện, thị xã và cán bộ quản lý của các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố…

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp quy mô, điều kiện sản xuất kinh doanh và đặc tính của hóa chất tại đơn vị. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra. Hướng dẫn các đơn vị có hoạt động hóa chất tổ chức các lớp huấn luyện, kiểm tra và công nhận kết quả huấn luyện an toàn hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp.

Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra các đơn vị có hoạt động hóa chất về việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, bảo vệ môi trường, khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra. Xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất khi không đủ điều kiện theo quy định. Kiểm tra các loại hàng hóa là hóa chất nguy hiểm lưu thông trên thị trường về nhãn mác, xuất xứ, điều kiện kinh doanh, điều kiện vận chuyến. Xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp không đủ hồ sơ, điều kiện vận chuyển theo quy định pháp luật…

Ngoài ra, tăng cường sự phối hợp của các lực lượng chức năng để giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động hóa chất từ khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường đến sử dụng hóa chất vào sản xuất công nghiệp, nhằm đảm bảo an toàn, nhất là tại các cơ sở hoạt động hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật