Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (21:01 25/04/2019)


HNP - Ngày 22/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1920/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, UBND Thành phố bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Vinh, sinh ngày 17/5/1964, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 7,78. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/4/2019.
 
* Cùng ngày, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1919/QĐ-UBND về công tác cán bộ. Theo đó, UBND Thành phố giao ông Trần Quốc Hùng, sinh ngày 24/7/1963, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội, phụ trách, điều hành hoạt động Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội đến khi UBND Thành phố bổ nhiệm được Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội. 
 
* Ngày 16/4, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ. Theo đó, UBND Thành phố bổ nhiệm lại ông Phan Thanh Chung, sinh ngày 08/12/1963, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tiếp tục giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/4/2019.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật