Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (14:43 12/01/2019)


HNP - Ngày 10/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 4, Điều 5 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố  Sửa đổi Điều 4, Điều 5 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 7190/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội; cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4 ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty gồm: Thoát nước và xử lý nước thải; Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Xây dựng công trình cấp, thoát nước; Xây dựng công trình công ích khác; Xây dựng công trình thủy (Các công trình trên sông, cửa cống); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống điện; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao; Đúc sắt, thép; Sản xuất các cấu kiện kim loại; Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Ngành nghề kinh doanh ngoài lĩnh vực kinh doanh chính: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng; Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây dựng nhà để ở; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện; Cho thuê xe có động cơ; Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển; Xây dựng công trình đường bộ; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; Sửa chữa thiết bị khác; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; Xây dựng công trình điện; Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc; Xây dựng công trình khai khoáng; Xây dựng công trình chế biến, chế tạo; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Cung cấp dịch vụ ăn uống không thường xuyên với khách hàng; Dịch vụ ăn uống khác; Dịch vụ phục vụ đồ uống; Hoạt động vui chơi giải trí khác.

Sửa đổi Điều 5. Mức vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội là 459.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi chín tỷ đồng).
Các nội dung khác của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 7190/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội vẫn còn hiệu lực.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật