Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật về bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan đến năm 2020 định hướng đến năm 2050 (10:29 13/06/2018)


HNP - Ngày 12/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về thực hiện đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật về bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan đến năm 2020 định hướng đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế để phù hợp với quy định tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng, vận hành, tra cứu Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn Hà Nội; Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho các đối tượng trên địa bàn Hà Nội.

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan do Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; Tham gia, tổ chức các hội nghị, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị thường trực của Thành phố, chủ trì phối hợp các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo Kế hoạch; Hàng năm rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoặc kiến nghị các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng, vận hành, tra cứu Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; phối hợp đơn vị liên quan tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn Thành phố; Tổ chức các chương trình khảo sát thực tế, hội thảo, hội nghị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tập huấn về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về quyền tác giả, quyền liên quan, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trong phạm vi địa phương...


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật