Phê duyệt đặt hàng tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất, dân sinh (14:03 15/05/2018)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND, phê duyệt phương án đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội trên địa bàn thành phố năm 2018.

Theo quyết định, cơ quan ký hợp đồng đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội trên địa bàn thành phố năm 2018 là Sở NN&PTNT. Còn đơn vị nhận đặt hàng gồm các công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, sông Nhuệ, sông Đáy, Mê Linh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích. Thời gian đặt hàng từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2018. Địa bàn đặt hàng tại các quận, huyện, thị xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp do các công ty thủy lợi phục vụ.

Khối lượng và kinh phí đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội năm 2018: Diện tích tưới, tiêu hơn 321.991ha; kinh phí đặt hàng là hơn 589,1 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao Sở NN&PTNT năm 2018 tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND thành phố.

Sở NN&PTNT căn cứ quyết định đặt hàng năm 2018, thực hiện việc phê duyệt dự toán chi tiết đúng theo từng nội dung đặt hàng, theo mùa vụ để làm cơ sở tổ chức thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi thực hiện ký hợp đồng đặt hàng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng; nghiệm thu khối lượng, thanh quyết toán kinh phí đối với hợp đồng đã ký (theo mùa, vụ) về công tác duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội theo đúng chế độ Nhà nước quy định; thực hiện quyết toán kinh phí đặt hàng theo định kỳ (mùa, vụ); chịu trách nhiệm theo quy định về khối lượng diện tích, biện pháp công trình và tính pháp lý của hồ sơ trình duyệt.

Các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi thực hiện các nội dung quyết định đặt hàng, các điều khoản ghi trong hợp đồng đặt hàng đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội trên địa bàn theo đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm chi phí đúng mục đích, đối tượng, tiết kiệm hiệu quả, đúng chế độ và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành; tổ chức hạch toán theo quy định của Luật Doanh nghiệp...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật