Chấn chỉnh đấu thầu trong mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (13:55 12/01/2018)


HNP - Ngày 11/1, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 141/UBND-KT yêu cầu sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, các tổng công ty, công ty thuộc thành phố, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg, ngày 27/12/2017, của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.


Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Trong đó chỉ đạo: Giao UBND các cấp phổ biến, quán triệt sâu sắc, toàn diện các nội dung chỉ thị này đến chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị thẩm định, người có thẩm quyền của dự án, dự toán và cơ quan quản lý về đấu thầu thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý. Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và không tuân thủ các nội dung tại chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về những vi phạm (nếu có).

Chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những nội dung theo chỉ thị này, đặc biệt là việc công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1402/QĐ-TTg, ngày 13/7/2016, TTLT 07 và yêu cầu tại mục 2 Phần I chỉ thị này, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thông thầu, quây thầu, vây thầu..., căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, không bố trí vốn hoặc điều chuyển vốn sang dự án khác đối với những dự án mà do chủ đầu tư, bên mời thầu được xác định là vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến nhà thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gói thầu.

Về việc trên, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp; các tổng công ty, công ty thuộc thành phố, UBND quận, huyện, thị xã tra cứu Chỉ thị số 47/CT-TTg tổ chức thực hiện. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Nội vụ và đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của Thành phố trong tháng 1/2018.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật