Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố (11:11 07/12/2017)


HNP - Ngày 6/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8461/QĐ-UBND phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố trực thuộc Văn phòng UBND Thành phố.


Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố trực thuộc Văn phòng UBND Thành phố, gồm: Danh mục vị trí việc làm; Dự kiến số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Căn cứ Danh mục vị trí việc làm, Dự kiến số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm, Chánh Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố thực hiện các nội dung sau: Quy định cụ thể sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng... đối với viên chức, người lao động hàng năm. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu tương ứng. Bố trí biên chế phù hợp với từng vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Thành phố.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật