Bổ sung chức năng, nhiệm vụ về quản lý di tích cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất (11:17 07/12/2017)


HNP - Ngày 4/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8421/QĐ-UBND về việc Bổ sung chức năng, nhiệm vụ về quản lý di tích quốc gia đặc biệt cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất.


Theo đó, UBND Thành phố bổ sung chức năng, nhiệm vụ về quản lý di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, cụ thể: Thực hiện các hoạt động về quản lý, bảo tồn, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin và các phòng, ban liên quan, UBND xã Thạch Xá giúp UBND huyện Thạch Thất xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích theo đúng các quy định hiện hành.

Tổ chức quản lý, bảo vệ, phát huy toàn bộ giá trị vật thể và phi vật thể của di tích; chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm đến di tích, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn và cảnh quan môi trường của di tích. Hướng dẫn, giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học và phối hợp quản lý các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Tham mưu cho UBND huyện tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch tại di tích. Tổ chức thu và quản lý nguồn thu hợp pháp tại di tích (bằng tiền và hiện vật), tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp theo quy định. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động quản lý di tích với UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan có liên quan.

Về cơ cấu tổ chức, bổ sung thêm Tổ Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương.

UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất tự cân đối biên chế trong tổng số biên chế sự nghiệp đã được UBND Thành phố phân bổ cho UBND huyện hàng năm; có lộ trình chuyển Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao sang cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ Thành phố giao.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật