Triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 (18:00 14/11/2017)


HNP - Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao về việc phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017, ngày 13/11, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn Thành phố.


Kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sở Nội vụ lập danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được lựa chọn theo phương án chọn của Bộ Nội vụ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập danh sách, chọn mẫu điều tra xã hội học theo đúng yêu cầu; Phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Vì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Đông Anh, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ lập danh sách các giao dịch đã hoàn thành của các thủ tục/lĩnh vực được chọn trong thời điểm từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/10/2017; danh sách mẫu điều tra xã hội học chính thức của các thủ tục/lĩnh vực và danh sách mẫu điều tra xã hội học dự phòng của các thủ tục/lĩnh vực.

Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; là đầu mối liên lạc, tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

Các Sở, UBND các quận, huyện, Bưu điện Thành phố được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật