Khẩn trương triển khai tính toán, vận hành hồ chứa thủy lợi (18:02 14/11/2017)


HNP - Ngày 10/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 10695/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan tổ chức triển khai tính toán, vận hành hồ chứa thủy lợi.


Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 152/TWPCTT ngày 1/11/2017 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tổ chức triển khai tính toán, vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông. Trong đó cho biết, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh mạnh và hoàn lưu bão, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn và kéo dài. Các hồ chứa trong khu vực hiện đã tích nước ở mức cao so với trung bình nhiều năm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động và phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các cơ quan, đơn vị trong việc vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn hạ du, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạ các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, lựa chọn ngay đon vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tính toán, tham mưu vận hành các hồ chứa theo quy trình liên hồ chứa được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng để bổ sung số liệu phục vụ chỉ đạo ứng phó và tính toán điều hành các hồ theo chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm công tác ứng phó với mưa lũ ở khu vực miền Trung (Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 15/12/2016 của Văn phòng Chính phủ).

Bên cạnh đó, thiết lập đường truyền, cung cấp thường xuyên số liệu quan trắc khí tượng thủy văn và kết quả tính toán điều hành liên hồ về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo để theo dõi, tham mưu, chỉ đạo kịp thời các tình huống thuộc nhiệm vụ Ban Chỉ đạo. Giao cơ quan và cử cán bộ đầu mối để phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Báo cáo kế hoạch và kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tại văn bản nêu trên; báo cáo UBND thành phố và Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật