HNP - Ngày 31/7, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 2470/UBND-ĐT về việc Cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2431/UBND-ĐT về công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2429/UBND-NC về triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2439/UBND-ĐT về thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2456/UBND-KGVX về thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem