HNP - Ngày 5/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc tổ chức họp báo và thông tin báo chí thường kỳ của UBND thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 và Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về thực hiện năm 2021 triển khai đề án huy động người Việt Nam từ nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 4/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 263/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại phiên họp số 107.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem