HNP - Nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố vẫn đang hết sức phức tạp, đặc biệt trong tuần sát thời điểm diễn ra Ngày bầu cử 23/5/2021, chiều 15/5, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 19/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, tại phiên họp số 110.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1425/UBND-NC về đôn đốc kiện toàn mô hình tổ chức và biên chế các đội dân phòng trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1473/UBND-SNV về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 317/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem