HNP - Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 171/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (PCTT&TKCN) đã có Công điện 108/BCH gửi UBND các quận, huyện, thị xã; các sở, ban, ngành TP và các đơn vị liên quan đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa lớn diện rộng trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 3663/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2336/UBND-KSTTHC về thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, giai đoạn 2013-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2325/UBND-KGVX về tổ chức cách ly tập trung người về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Văn bản số 969/TTg-KGVX, ngày 17/7/2021.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem