HNP - Ngày 23/7, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Văn bản số 2347/UBND-KGVX về việc thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2318/UBND-KGVX về việc hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2323/UBND-KGVX, ngày 21/7/2021, đề nghị Sở Y tế; Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các quận, huyện, thị xã; các Bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành; Bệnh viện các trường Đại học trên địa bàn Thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem