HNP - Ngày 01/8, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/7, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản hỏa tốc số 2468/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CTUBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về triển khai thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2436/UBND-KT về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao thứ hạng Chỉ số thương mại điện tử Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/7, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 2470/UBND-ĐT về việc Cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2431/UBND-ĐT về công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem