HNP - Ngày 24/6/2021, tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội đã chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBND Thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Thành phố với điểm cầu 40 sở, ban, ngành, đơn vị, 30 UBND quận, huyện, thị xã đảm bảo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1968/UBND-KT về cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021 và điều hành ngân sách các tháng cuối năm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND về Quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1950/UBND-KGVX về vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem