HNP - Ngày 14/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3087/UBND-KGVX về triển khai mô hình Trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành 03 Quyết định (số 4094/QĐ-UBND, số 4095/QĐ-UBND, số 4096/QĐ-UBND) về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại tòa nhà CT3, CT2, CT1, Dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu X2 Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem