HNP - Ngày 31/7, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản hỏa tốc số 2468/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CTUBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về triển khai thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2436/UBND-KT về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao thứ hạng Chỉ số thương mại điện tử Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/7, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 2470/UBND-ĐT về việc Cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2431/UBND-ĐT về công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2429/UBND-NC về triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem