HNP - Ngày 3/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4324/UBND-KT về đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/12, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 824/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật đến ngày 3/12/2021).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem