HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2015/UBND-KT triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 12/3/2019, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/5, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 2090/UBND-KH&ĐT triển khai nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2135/UBND-KGVX về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2357/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2037/UBND-KH&ĐT về việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2019.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem