HNP - Ngày 15/02, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/02, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND, Phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/02, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc ủy quyền Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thực hiện một số việc liên quan đến sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem