HNP - Ngày 21/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/01, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 302/UBND-KGVX, giao các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về việc kiện toàn 22 Cụm thi đua thuộc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem