HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 1935/UBND-KGVX ngày 18/6/2024 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 14/6/2024 về thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/6/2024 về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025”.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (18/6/1969-18/6/2024).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1916/UBND-NC, chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 207 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem