HNP - Ngày 24/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025.

Xem chi tiết...

HNP -  Ngày 24/3, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 818/UBND-TNMT về việc tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem