HNP - Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch hành động số 02-KH/BCĐ, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư, chỉnh trang, tái thiết đô thị, góp phần phát triển đô thị và kinh tế đô thị toàn thành phố trong giai đoạn tới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2122/UBND-KH&ĐT về tăng cường quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tố chức lại Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem