HNP - Ngày 28/1, UBND Thành phố đã ban hành Thông báo số 87/TB-UBND về Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 09 giờ, ngày 28/1/2022)  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2022. Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 31/12/2022.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm tiếp tục quan tâm, động viên kịp thời đối với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, UBND Thành phố sẽ trích kinh phí từ nguồn Dự phòng ngân sách cấp Thành phố năm 2022 để bổ sung đối tượng, mức và kinh phí thăm Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 265/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, tránh để xảy ra tình trạng "bong bóng" bất động sản trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 234/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã về việc học sinh trở lại trường học trực tiếp. Theo đó, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Hà Nội sẽ trở lại trường học trực tiếp từ 8/2/2022.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem