Tăng cường quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức (18:52 07/07/2022)


HNP - Ngày 5/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2122/UBND-KH&ĐT về tăng cường quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Văn bản số 3012/VPCP-QHQT ngày 14/5/2022 về việc sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
Trường hợp tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các đơn vị tiếp nhận viện trợ nghiêm túc thực hiện quy trình lập, trình phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án theo quy định tại Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
 
Căn cứ Nghị định số 80/2022/NĐ-CP, các quy định pháp luật liên quan và quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị tiếp nhận viện trợ có trách nhiệm triển khai chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án từ nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức đúng quy định; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả; không ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Thực hiện đầy đủ công tác giám sát và đánh giá chương trình, dự án; chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ, tình hình thực hiện, giải ngân khoản viện trợ; báo cáo kết thúc khoản viện trợ theo đúng quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm về những sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án gây thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường, ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả chung của chương trình, dự án.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t