Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng (17:13 28/05/2022)


HNP - Ngày 20/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1518/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng năm 2022.

Công văn nêu rõ, trước tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố (chủ yếu xảy ra trong khu dân cư và các cơ sở do UBND cấp xã quản lý), để chủ động trong công tác phòng ngừa, hạn chế tối đa số vụ cháy, nổ, bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được UBND thành phố giao. Trong đó trọng tâm là Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 3/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND thành phố về thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết họp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND thành phố về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội...
 
UBND các quận, huyện, thị xã chỉ UBND cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình... 
 
Bên cạnh đó, làm tốt công tác điều tra cơ bản, kịp thời phát hiện, thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn được phân công; tăng cường kiểm tra đối với khu dân cư, cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn theo phân công, phân cấp; kịp thời phát hiện, kiến nghị, hướng dẫn chủ cơ sở, chủ hộ gia đình khắc phục ngay các tồn tại; duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (phạt tiền, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động...). Đồng thời, giám sát chặt chẽ các công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy đã ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn quản lý.
 
UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện: Đống Đa, Nam Từ Liêm, Mỹ Đức xem xét, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của UBND phường, xã đối với tập thể, đơn vị, cá nhân liên quan đến 3 vụ cháy xảy ra thời gian qua trên địa bàn…

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t