Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước (18:39 23/05/2022)


HNP - Ngày 20/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1538/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện một số nội dung. Theo  đó, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản của UBND thành phố về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 
 
Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng bộ phận, đội ngũ cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đáp ứng yêu cầu, bố trí công tác lâu dài, hạn chế luân chuyển.
 
UBND thành phố yêu cầu chủ động tổ chức công tác phòng, ngừa trong bảo vệ bí mật nhà nước, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, nguy cơ và các vụ việc lộ, bí mật nhà nước, các vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, ngăn chặn, xử lý. 
 
Đồng thời, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế, nội quy về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho phù hợp thực tế và pháp luật hiện hành. 
 
Đặc biệt, cần tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng: Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến và sử dụng nhân lực có khả năng quản lý, khai thác hiệu quả nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thực tế của công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và phòng chống lộ, mất bí mật nhà nước, nhất là tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật, trên hệ thống mạng…

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t