Không hạn chế số lượng doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia (19:17 11/05/2022)


HNP - Ngày 6/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về tổ chức hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 của Thành phố.

Theo đó, kế hoạch này nhằm xét chọn, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao có khả năng cạnh tranh, đồng thời đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
 
UBND Thành phố lưu ý, không phân biệt các loại hình, quy mô của tổ chức, doanh nghiệp; không hạn chế số lượng các doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 của thành phố Hà Nội. Việc xét tặng phải bảo đảm công khai, khách quan và công bằng theo phương pháp chuyên gia đánh giá, cho điểm trên cơ sở các tiêu chí Giải thưởng chất lượng quốc gia.
 
Tiêu chí đánh giá, tính điểm, Giải thưởng chất lượng quốc gia được đánh giá, tính điểm theo 7 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 1.000 điểm, cụ thể: Vai trò của lãnh đạo 120 điểm; chiến lược hoạt động 85 điểm; chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường 85 điểm; đo lường, phân tích và quản lý tri thức 90 điểm; quản lý nguồn nhân lực 85 điểm; quản lý quá trình hoạt động 85 điểm; kết quả hoạt động 450 điểm.
 
Về cơ cấu giải thưởng: Tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên được đề nghị xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên được đề nghị xét tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t