Triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân số (20:04 23/01/2022)


HNP - Ngày 19/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác dân số thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, kế hoạch xác định rõ các chỉ tiêu về công tác dân số năm 2022, cụ thể: Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,1% so với năm 2021; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 86%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh (% số bà mẹ mang thai) 82%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (% số trẻ sơ sinh) 86%; tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) không quá 112,5; tỷ lệ nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn là 30%; số người áp dụng biện pháp tránh thai mới là 385.240 người.
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND thành phố triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, song song tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về thực hiện công tác dân số, các quận, huyện, thị ủy, HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các văn bản của trung ương và thành phố, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hướng dẫn của thành phố đến cơ sở, các chi bộ Đảng, thôn, làng và tổ dân phố, lồng ghép công tác dân số với chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Các quận, huyện, thị xã hoàn thành việc giao chỉ tiêu kế hoạch và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác dân số, trong tháng 1/2022, cho các xã, phường, thị trấn. Đôn đốc, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn giao chỉ tiêu kế hoạch và triển khai các hoạt động tới các thôn, làng, tổ dân phố chậm nhất trong tháng 2/2022. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân số quận, huyện, thị xã và Ban Dân số xã, phường, thị trấn.
 
UBND thành phố giao Sở Y tế Hà Nội (Cơ quan Thường trực triển khai kế hoạch của thành phố) tổng hợp, đánh giá các hoạt động dân số bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách của Trung ương và thành phố giao; hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai các kế hoạch, đề án về dân số của thành phố năm 2022…
 
UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kế hoạch, các chỉ tiêu giảm sinh con thứ 3 trở lên, chỉ tiêu sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, chỉ tiêu sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, chỉ tiêu người cao tuổi được khám sức khỏe tăng thêm và các chỉ tiêu khác theo kế hoạch tổng thể của quận, huyện, thị xã cho các xã, phường, thị trấn. Bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu thành phố giao cho các quận, huyện, thị xã.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t