Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tình hình mới (19:49 20/01/2022)


HNP - Ngày 18/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, để khắc phục những hạn chế và tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận tại các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung:
 
Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô sau đại dịch Covid-19. Các cơ quan, đơn vị cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ rất quan trọng của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó, xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; gắn việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận tại từng cơ quan, đơn vị với việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội được giao; công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thực sự hiệu quả.
 
Các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy, ưu tiên nguồn lực, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số; nâng cao đạo đức công vụ; xây dựng các giải pháp bảo đảm thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan theo quy định.
 
Cùng với đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc…
 
Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Nhân rộng những mô hình dân vận điển hình, có hiệu quả để lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong toàn thành phố.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t