Tăng cường hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh (22:09 17/01/2022)


HNP - Ngày 12/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục tiêu chung của kế hoạch là phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội Thủ đô. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để phát triển hoạt động đo lường của thành phố. Chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, đo lường. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.
 
Kế được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2021-2025), thành phố sẽ đầu tư phát triển hạ tầng đo lường được ít nhất 10 chuẩn đo lường có cấp chính xác cao; đầu tư trang thiết bị, đáp ứng điều kiện để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đạt trên 50% nhu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng phương pháp đo lường cho ít nhất 1.500 doanh nghiệp; triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 20 phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực đo lường trên địa bàn thành phố.
 
Giai đoạn 2 (2026-2030), thành phố sẽ phát triển được ít nhất 20 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại trên địa bàn thành phố, đáp ứng 80% nhu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm đo lường chính xác cho doanh nghiệp; xây dựng phương pháp đo lường và tăng ít nhất 50% so với giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, thành phố sẽ triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường cho ít nhất 40 phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực đo lường trên địa bàn thành phố cho các lĩnh vực để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t